Payrolling

Waarom payroll

Jobmaker payroll neemt u alle administratieve verplichtingen, rompslomp en risico’s van het werkgeverschap deskundig uit handen. Dat betekent: gemak, flexibiliteit, zekerheid, collectieve voordelen én minder risico dankzij payrolling.

 • Geen omkijken naar personeelszaken
 • Meer flexibele contractsvormen
 • Kosten besparen
 • Samenwerken met een solide partner
 • Minder risico’s

Het uitschakelen van schakels

Waar elke ondernemer tegen aan loopt, met personeel moet er een hoop geregeld worden. Gelukkig zijn er een hoop adviseurs die u hier mee kunnen helpen maar dit kost geld en tijd. Denk hierbij aan de verzekeraar, u accountant, salaris administrateur en zelfs de arbo dienst.

Payroll de oplossing!

Wij nemen het juridisch werkgeverschap van u over. En regelen alle personeelszaken zoals salarisbetaling, verzuimbegeleiding en het bijhouden van wet- en regelgeving.

Tijd om te ondernemen

Dankzij JobMaker payroll krijgt u weer tijd om bezig te houden waar het om draait. Ondernemen!

Hoe werkt payrolling?

JobMaker neemt het juridisch werkgeverschap van u over. Op papier zijn de medewerkers in dienst bij ons. Maar ze werken bij u op de werkvloer. U bespaart tijd, hebt minder rompslomp en loopt minder risico. En uw personeel is in zorgvuldige handen. U werft zelf uw medewerkers, maakt afspraken over hun salaris en meldt ze bij ons aan. Daarna verzorgen wij alles: van arbeidscontract opstellen en salaris uitbetalen tot werkgeverslasten afdragen en verzuim begeleiden.

U bespaart dus

 • Uw verzuimverzekering
 • Aanvullende verzekeringen voor uw medewerkers
 • Kosten per salarisstrook
 • Juridische kosten
 • Administratieve kosten (accountant / salarisverwerker)

Dit regelt Jobmaker

Bruto Loon

Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.

Verlofdagen

Iedere medewerker bouwt verlof dagen op. In overleg kan er besloten worden of deze dagen bij de maandelijkse betaling uitbetaald dienen te worden of worden opgebouwd voor betaald verlof

Vakantiegeld

Jaarlijkse extra betaling bovenop het normale salaris voor de vakantie. Deze kan ook op het uurloon direct verrekend worden.

Pensioenpremie werkgeversdeel

Wij verzorgen dat het pensioen deel meeberekent is in de factor die wij met u afspreken

Basispremie WAO/WIA

De basispremie WAO/WIA is een voor alle werkgevers gelijke premie over het premieloon. Deze is op het moment 5,25%

WW-premie

De Werkloosheidswet of WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld, die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt.

ZVW werkgeversbijdrage

De Zorgverzekeringswet, kortweg Zvw, is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De Zvw maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De bijdrage hiervan wordt verwerkt op het salaris. De premie is 6,95%

Sectorpremie

De sectorpremie is onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert een deel van de WW-uitkeringen. De hoogte van de premie wordt elk jaar aangepast aan de werkloosheidontwikkeling in onze sector.

Ziekteverzuim

Bij ziekte neemt JobMaker de volledige begeleiding van de medewerker voor haar rekening. Wij onderhouden contact met arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen. En begeleiden Poortwachter- en re-integratietrajecten.

Loondoorbetaling bij ziekte

JobMaker betaalt zieke werknemers door tijdens ziekte. U hoeft voor de medewerkers die u bij ons aanmeldt dus zelf geen ziekteverzuimverzekering af te sluiten. U bepaalt zelf de hoogte van uw eigen risico.

Juridische bijstand

Onze eigen juridische afdeling begeleidt en adviseert – telefonisch en online – bij juridische werkgerelateerde vraagstukken. U én uw medewerkers krijgen altijd een deskundig antwoord.

Wet- en regelgeving bijhouden en toepassen

JobMaker volgt de wet- en regelgeving over arbeidsrecht op de voet. En implementeert deze regelgeving in de dagelijkse praktijk. Zo weet u zeker dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

Personeelsadministratie

Zoals opstellen juridisch correcte arbeidsovereenkomst. Controleren identiteitsbewijs medewerkers als zij in dienst komen. Gegevens vastleggen in het personeelsdossier. Tijdig signaleren en afhandelen van contractverlengingen. Uitdienstmeldingen afhandelen.

Salarisadministratie

Denk aan: salaris berekenen en uitbetalen. Loonstroken en jaaropgaven opstellen en verstrekken. Sociale lasten afdragen. Verlof registreren.

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigrisico

Met deze verzekering is uw aansprakelijkheidsrisico verzekerd als uw werknemer tijdens werk – en als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig – letselschade oploopt.

Collectiviteitkortingen

U en uw medewerkers profiteren van collectiviteitkorting op verzekeringen, zoals de ziektekostenverzekering.

Direct aan de slag?

Gerard van Asch

Algemeen directeur

"De payroll dienst van JobMaker bespaart me een hoop tijd die ik liever in mijn onderneming steek. Door de duidelijke voorwaarde en kosten besparing geef ik mijn personeelszaken graag uit handen."

  Joris Meijer

  Supermarkt eigenaar

  "Door ons hoge personeelsverloop was ik op zoek naar een bedrijf dat flexibel kan reageren op veranderingen in personeel samenstelling, JobMaker bood deze mogelijkheid met flexibele contractvormen en lage risico's."

   Femke van Boekel

   Regio manager

   "In het verleden werden de personeelszaken door meerdere bedrijven geregeld. JobMaker biedt ons de mogelijkheid om alle personeelszaken op een kosten efficiënte manier bij één bedrijf onder te brengen."