Payrolling

Slide 1
Slide 2

Wij nemen het juridisch werkgeverschap van u over. En regelen alle personeelszaken zoals salarisbetaling, verzuimbegeleiding en het bijhouden van wet- en regelgeving.

Waarom payroll?

Jobmaker payroll neemt alle administratieve verplichtingen en risico’s van het werkgeverschap deskundig uit handen. Dat betekent groot gemak en meer tijd voor écht ondernemersschap.

Hoe werkt payrolling?

JobMaker neemt het juridisch werkgeverschap over. Op papier zijn medewerkers in dienst bij JobMaker, maar werken zij bij jou op de werkvloer. Daarmee wordt tijd bespaard én loop je minder risico.

Bovendien is het personeel in zorgvuldige handen. Je werft zelf medewerkers, maakt afspraken over hun salaris en meldt ze vervolgens bij ons aan. Daarna verzorgen wij alles: van arbeidscontract opstellen en salaris uitbetalen tot werkgeverslasten afdragen en het begeleiden van verzuim.

 

Nog meer voordelen

  • Geen omkijken naar personeelszaken.
  • Meer flexibele contractsvormen.
  • Samenwerken met een solide partner.
  • Minder risico’s.
  • Kosten besparend.

Payrolling bespaart

  • Verzuimverzekering.
  • Aanvullende verzekeringen voor uw medewerkers.
  • Kosten per salarisstrook.
  • Juridische kosten.
  • Administratieve kosten (accountant / salarisverwerker).

Dit regelt Jobmaker

Brutoloon

Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.

Verlofdagen

Iedere medewerker bouwt verlofdagen op. In overleg kan er besloten worden of deze dagen bij de maandelijkse betaling uitbetaald worden of worden opgebouwd.

Vakantiegeld

Jaarlijkse extra betaling bovenop het normale salaris voor de vakantie. Deze kan ook op het uurloon direct verrekend worden.

Pensioenpremie werkgeversdeel

Wij verzorgen dat het pensioen deel mee berekend is in de factor die wij met u afspreken.

Basispremie WAO/WIA

De basispremie WAO/WIA is een voor alle werkgevers gelijke premie over het premieloon. Deze is momenteel 5,25%.

WW-premie

De Werkloosheidswet of WW is een Nederlandse wet. Een werknemersverzekering die daarin werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (die voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt.

ZVW werkgeversbijdrage

De Zorgverzekeringswet, kortweg ZVW, is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De ZVW maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De bijdrage hiervan wordt verwerkt op het salaris. De premie is 6,95%.

Sectorpremie

De sectorpremie is onderdeel van de Werkloosheidswet (WW) en financiert  een deel van de WW-uitkeringen. De hoogte van de premie wordt ieder jaar aangepast aan de werkloosheidontwikkeling binnen onze sector.

Ziekteverzuim

Bij ziekte neemt JobMaker de volledige begeleiding van de medewerker voor haar rekening. Wij onderhouden contact met arbodienst, bedrijfsarts, UWV en andere deskundigen. En begeleiden Poortwachter- en re-integratietrajecten.

Loondoorbetaling bij ziekte

JobMaker betaalt zieke werknemers door tijdens ziekte. Er is voor de aangemelde medewerkers geen ziekteverzuimverzekering nodig. De eigen risico kan daarbij zelf bepaald worden.

Juridische bijstand

Onze eigen juridische afdeling begeleidt en adviseert (telefonisch en online) bij juridische werkgerelateerde vraagstukken. Altijd een deskundig antwoord voor jou én je werknemers.

Wet- en regelgeving bijhouden en toepassen

JobMaker volgt de wet- en regelgeving over arbeidsrecht op de voet en implementeert deze regelgeving in de dagelijkse praktijk. Zo weet je zeker dat alles voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

Personeelsadministratie

Het opstellen van juridisch correcte arbeidsovereenkomst.
Controleren identiteitsbewijs medewerkers als zij in dienst komen.
Gegevens vastleggen in het personeelsdossier.
Tijdig signaleren en afhandelen van contractverlengingen.
Uitdienstmeldingen afhandelen.

Salarisadministratie

Denk hierbij aan: salaris berekenen en uitbetalen. Loonstroken en jaaropgaven opstellen en verstrekken. Sociale lasten afdragen en het registreren van verlof.

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigrisico

Met deze verzekering is je aansprakelijkheidsrisico verzekerd als jouw werknemer tijdens werk (en als bestuurder of inzittende van een motorvoertuig) letselschade oploopt.

Collectiviteitkortingen

Profiteer van collecitiviteitskorting op verzekeringen, zoals ziektekostenverzekering. Oók voor jouw personeel.

Meer informatie over Payrolling?

[woothemes_our_team id=”1381″ size=”250″ ]

[woothemes_our_team id=”1382″ size=”250″ ]

[woothemes_our_team id=”1383″ size=”250″ ]