Voor opdrachtgevers

Wat wij doen

Jobmaker richt zich volledig op het oplossen van knelpunten en problemen op het gebied van personeelscapaciteit, effectiviteit, efficiency en continuiteit.
Daar zijn wij goed in. Daar ligt ons track-record.

Hoe wij werken: de trilogie van de drie E’s

De unieke door ons ontwikkelde methode van de drie E’s: Essentie, Empathie en Earn-out stelt ons in staat om snel en effectief uw organisatie vraagstukken te identificeren en op te lossen.

Wie wij zijn

JOBMAKER is gespecialiseerd in het oplossen van issues op het gebied van personeelscapaciteit, effectiviteit, efficiency en continuiteit. Dit doen wij voor de disciplines Finance, ICT en Backoffices.
Al onze medewerkers hebben een bewezen staat van dienst in deze disciplines.

Onze diensten: de dagelijkse praktijk van onze opdrachtgevers

Spelen één of meer van onderstaande onderwerpen in uw organisatie ?

Neem dan gerust contact met ons op om samen met u te verkennen hoe wij u kunnen helpen.

INFORMATIEVOORZIENING

 • Onze financiele afdeling levert veel gegevens maar weinig informatie waarmee we kunnen sturen
 • Wij hebben geen tijdig en actueel inzicht in de financiële en operationele resultaten
 • Onze boekhouder verdrinkt in de details, ziet de hoofdlijnen niet meer en kan ons niet snel genoeg inzicht geven in de actuele cijfers.
 • Wij beschikken over heel veel gegevens maar het lukt ons niet daar waardevolle informatie van te maken
 • Wij zien de mogelijkheden van business intelligence maar weten niet hoe en waar we daarmee moeten beginnen
 • Hoe maken we onze strategie en doelstellingen meetbaar ?

FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN SUBADMINISTRATIES

 • Wij hebben regelmatig achterstanden in onze administratie
 • Onze balansrekeningen blijken nogal eens onaangename verrassingen te bevatten
 • Onze periodieke financiële afsluiting is een tijdrovend proces
 • Er gaat zoveel kostbare tijd verloren in het uitzoeken van allerhande “verschillen” tussen de diverse (sub) administraties
 • Het consolideren en afstemmen van intercompany verhoudingen duurt bij ons echt veel te lang en iedereen ergert zich aan het omslachtige proces.
 • Wij verdrinken zolangzamerhand in onze excel sheets die steeds ingewikkelder en foutgevoeliger worden

INKOOP / CREDITEUREN

 • Benutten wij onze inkoopcontracten en kortingen wel zo goed mogelijk ?
 • Betalen wij onze crediteuren te snel of juist te langzaam ?
 • Het komt nog wel eens voor dat wij een factuur dubbel betalen

PLANNING & CONTROL

 • Wij zouden graag een stevige Controller in ons management team willen hebben die ons “scherp houdt”, maar een full time Controller is te kostbaar voor ons
 • Wij hebben sterk behoefte om vooruit te kunnen kijken: forecasten in plaats van achteruit kijken
 • Wij zijn “out of control”
 • Onze interne controle maatregelen moeten wij eens kritisch bekijken want er zijn veel voorraadverschillen

CASH MANAGEMENT, DEBITEUREN, FACTURATIE, WERKKAPITAAL

 • Regelmatig onvoorziene liquiditeits knelpunten en dure kredieten om de gaten te dichten ?
 • Wij factureren vaak te laat en onvolledig
 • Ons debiteurensaldo is structureel te hoog
 • Wij willen graag gaan werken met een liquiditeitsprognose zodat wij inzicht in en grip op de geldstromen krijgen
 • Ons werkkapitaal is structureel te hoog door slecht voorraad- en inkoop beleid

SYSTEMEN EN PROCESSEN

 • Wij hebben een wirwar van systemen en administraties en niemand heeft nog het overzicht welke gegevens waar worden opgeslagen
 • Wij hebben moeite met het aanleveren van financiele informatie aan onze financiers
 • Wij hebben gewoon de tijd niet om onze processen eens goed onder de loep te nemen, op orde te krijgen en te stroomlijnen
 • Wij zitten nu in de groeifase van “start-up” naar “scale up” maar met name onze interne processen kunnen die verandering niet bijhouden
 • Onze interne processen en werkinstructies zijn slecht gedocumenteerd waardoor bij ziekte of verlof er niet iemand even snel kan bijspringen

KOSTPRIJS CALCULATIES EN PRICING

 • Wij zouden graag met activity based costing gaan werken zodat wij inzicht gaan krijgen in wat onze verschillende activiteiten nou eigenlijk kosten
 • Wij denken dat onze kostprijs berekeningen niet juist zijn

VERKOOP EN MARKETING

 • Wij willen graag gaan werken met een “sales forecast / funnel” om onze omzet en resultaten beter te kunnen voorspellen en sales acties beter te kunnen inplannen
 • Wij willen graag de data uit onze verkoop database gebruiken voor gerichte marketing acties, maar we beschiken niet over de benodigde vaardigheden
 • Wij lopen nog wel eens een aanbesteding mis

ICT

 • Wij betalen veel voor onze ICT maar zijn niet tevreden over de service en we hebben sterk het gevoel dat wij in de tang zitten van onze ICT leveranciers.
 • Onze ICT projecten worden nooit op tijd opgeleverd en de budgetten worden fors overschreden

OUTSOURCING

 • Wij zijn ontevreden over de kwaliteit van onze outsourcing partner

VERDIENMODEL / BUSINESS MODEL

 • Wij willen ons verdienmodel eens goed doorrekenen en alternatieve modellen uitwerken
 • Meten is toch weten ? Waarom kunnen wij niet meten ?
 • Wij hebben geen inzicht in de winst per product(groep)/markt/klantcombinatie; dat is jammer want met dat inzicht zouden we ons beter kunnen focussen op waar de meeste toegevoegde waarde ligt.
 • Wij hebben behoefte aan messcherpe winstgevendheids analyses

ACCOUNTANT / ADVISEURS

 • Wij vinden onze accountant te duur en hij levert te weinig toegevoegde waarde; hij is vooral druk met het inboeken van facturen
 • Het kost ons erg veel tijd om ons balansdossier samen te stellen

BEDRIJFSOPVOLGING EN -VERKOOP

 • Wij willen op termijn ons bedrijf verkopen, maar voor hoeveel en aan wie ?

BELASTINGDIENST EN UWV

 • Wij hebben regelmatig issues met de Belastingdienst over de juistheid en tijdigheid van onze BTW aangiftes
 • Wij hebben veel issues met voorlopige Vennootschapsbelasting aanslagen

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN VRIJBLIJVEND GESPREK ?

Neem dan contact op met een van onze business counselors:

René de Boer                            06-2222 7847

renedeboer@jobmaker.nl

 

Mohamed Hamidi                      06-3194 8500

mohamed@jobmaker.nl

Direct aan de slag?