Wat wij doen

Wat wij doen

JobMaker richt zich volledig op het oplossen van knelpunten en problemen op het gebied van personeelscapaciteit, effectiviteit, efficiency en continuiteit. Daar zijn wij goed in. Daar ligt ons track-record. Wij leveren maatwerk oplossingen in de vorm van:

• Uitzenden
• Projecten (met resultaat garantie, vaste prijs, vaste opleverdatum)
• Detachering
• Advies en Implementatie
• Werving & Selectie
• Payrolling

Uit onze ervaring blijkt dat Finance, ICT en Klantcontact aanzienlijk beter kunnen presteren en meer waarde kunnen toevoegen aan de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan betere en tijdige stuur- en verantwoordingsinformatie, real-time financiële prognoses, target gericht debiteuren- en cashflow beheer, samenvoegen van systemen, vereenvoudigen van werkprocessen en procedures en niet te vergeten: het opleiden van de medewerkers om daadwerkelijk intern en extern invulling te geven aan het containerbegrip “klantgerichtheid”

Daar komen onze kracht, ervaring en passie samen: Finance, ICT en Klantcontact zodanig inrichten en runnen dat de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers blijvend transparanter, efficiënter, rendabeler en bestuurbaarder wordt.

Dat is onze missie.

Dat is ons bestaansrecht.

Onze Diensten

FINANCE & CONTROL

 • tijdelijke versterking van de Finance & Control organisatie; van administrateur tot Concern Controller
 • leidinggeven aan en het coachen van financiële afdelingen
 • ontwikkeling van de Planning & Control functie / cyclus
 • het vertaling van missie, strategie en doelstellingen naar concrete periodieke rapportages
 • toetsen en (her) inrichten van de administratieve organisatie en het interne controle raamwerk
 • budgettering en forecasting
 • interne en externe verslaggeving
 • opzetten / verbeteren management informatie en rapportages
 • versnellen van het maandafsluitings proces
 • balans specificaties- dossier,- en reconciliaties opstellen
 • het borgen van de volledigheid van de opbrengsten en facturatie
 • risico management
 • cash management, liquiditeitsprognoses en debiteurenbeheer
 • inkoopkosten analyses en identificeren besparingsmogelijkheden
 • stroomlijnen purchase to pay / invoice to pay processen, identificeren en terugvorderen van dubbele betalingen
 • ontwikkeling van kostprijscalculaties en (transfer)pricing modellen
 • implementeren van nieuwe wet- en regelgeving in systemen en processen
 • ondersteuning en begeleiding bij aanbestedingsprocedures

SPECIFIEKE FINANCE DESKUNDIGHEID EN ADVIES

 • LEAN
 • doorlichten van verdienmodellen en het maken van winstgevendheidsanalyses
 • uitwerken van business cases en doorrekenen van scenario’s
 • verzorgen van datarooms in due-diligence trajecten
 • waardebepaling van de onderneming bij overnames / buy-outs
 • inzichtelijk maken van complexe rendementsvraagstukken
 • het managen van liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen
 • ICT Control: optimaliseren van de toegevoegde waarde van ICT en de juiste prioriteiten stellen in de besteding van de middelen

ICT

 • Projectmanagement en budgetbewaking
 • Adviseren over de toegevoegde waarde van investeren in ICT
 • Aansturen van uw ICT leveranciers (kosten verlagend en kwaliteitsverhogend)
 • Management rapportages
 • Business Intelligence
 • Performance management
 • Balanced scorecards
 • Informatiemanagement

Direct aan de slag?