Wie wij zijn

Wie wij zijn

JobMaker is gespecialiseerd in het oplossen van issues op het gebied van personeelscapaciteit, effectiviteit, efficiency en continuiteit.
Dit doen wij voor de disciplines Finance, ICT en Backoffices.
Al onze medewerkers hebben een bewezen staat van dienst in deze disciplines.

JobMaker staat voor empathie, authenticiteit, kwaliteit en resultaat.
Onze inzet is meestal tijdelijk. De resultaten zijn altijd blijvend.
Betrouwbaarheid, nuchterheid en bruikbaarheid kenmerken onze werkwijze.
Wij spreken een taal die voor onze medewerkers en opdrachtgevers begrijpelijk is.
Telkens weer verrassen wij onze opdrachtgevers met slimme, nieuwe inzichten en pragmatische oplossingen. Dat doen wij door innovatie te koppelen aan creativiteit en eenvoud.

Opdrachtgevers kiezen voor JobMaker omdat onze oplossingen hen een meetbare voorsprong geven. Daarbij hebben wij bijzonder oog voor de menselijke aspecten waarbij de vraag “in welke organisatie en in welke functie zit iemand in zijn kracht?” telkens centraal staat. Iemand kan immers nog zoveel talenten bezitten; als je hem op de verkeerde plaats neerzet zal dat talent nooit worden benut.

Medewerkers kiezen voor JobMaker omdat wij projecten en opdrachten hebben waarin zij hun talenten en vaardigheden kunnen inzetten en de erkenning krijgen een onmisbaar onderdeel te zijn van een zeer succesvol team.

Onze Diensten

FINANCE & CONTROL

 • tijdelijke versterking van de Finance & Control organisatie; van administrateur tot Concern Controller
 • leidinggeven aan en het coachen van financiële afdelingen
 • ontwikkeling van de Planning & Control functie / cyclus
 • het vertaling van missie, strategie en doelstellingen naar concrete periodieke rapportages
 • toetsen en (her) inrichten van de administratieve organisatie en het interne controle raamwerk
 • budgettering en forecasting
 • interne en externe verslaggeving
 • opzetten / verbeteren management informatie en rapportages
 • versnellen van het proces maandafsluitings proces
 • balans specificaties- dossier,- en reconciliaties opstellen
 • het borgen van de volledigheid van de opbrengsten en facturatie
 • risico management
 • cash management, liquiditeitsprognoses en debiteurenbeheer
 • inkoopkosten analyses en identificeren besparingsmogelijkheden
 • stroomlijnen purchase to pay / invoice to pay processen, identificeren en terugvorderen van dubbele betalingen
 • ontwikkeling van kostprijscalculaties en (transfer)pricing modellen
 • implementeren van nieuwe wet- en regelgeving in systemen en processen
 • ondersteuning en begeleiding bij aanbestedingsprocedures

SPECIFIEKE FINANCE DESKUNDIGHEID EN ADVIES

 • LEAN
 • doorlichten van verdienmodellen en het maken van winstgevendheidsanalyses
 • uitwerken van business cases en doorrekenen van scenario’s
 • verzorgen van datarooms in due-diligence trajecten
 • waardebepaling van de onderneming bij overnames / buy-outs
 • inzichtelijk maken van complexe rendementsvraagstukken
 • het managen van liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen
 • ICT Control: optimaliseren van de toegevoegde waarde van ICT en de juiste prioriteiten stellen in de besteding van de middelen

ICT

 • Projectmanagement en budgetbewaking
 • Adviseren over de toegevoegde waarde van investeren in ICT
 • Aansturen van uw ICT leveranciers (kosten verlagend en kwaliteitsverhogend)
 • Management rapportages
 • Business Intelligence
 • Performance management
 • Balanced scorecards
 • Informatiemanagement

Kunnen wij u verder helpen?